Er zijn Berlicummers die zich enorm willen inzetten voor het behoud van de Balkumse Toren, zeker na de sloop van de rest van de voormalige Petruskerk. Deze mensen zijn verenigd in een Stichting De Balkumse Toren. Deze stichting had van het bestuur van Parochie Sint Norbertus in Berlicum de tijd gekregen om mooie herbestemmingsplannen te maken met een deadline van 1 juli j.l. Verschillende plannen zijn echter niet goed genoeg bevonden door dit bestuur. Hierbij is bij veel mensen het gevoel ontstaan dat geen enkel plan een kans van slagen zou hebben gehad en dat het parochiebestuur alleen maar de Toren wil slopen om daarna de grond te kunnen verkopen voor veel geld. De Stichting heeft na het verstrijken van de deadline meer tijd gevraagd om de plannen nog beter te kunnen maken en de bijbehorende financiering verder te kunnen regelen maar extra tijd niet gekregen.

Steun deze petitie als ook jij wilt dat Stichting De Balkumse Toren meer tijd en een echte kans verdient om de plannen verder te kunnen ontwikkelen en wie weet zo alsnog het parochiebestuur kan overtuigen.

Al [104] ondertekenaars.

Teken voor het behoud van de Balkumse Toren!

  

Er zijn Berlicummers die zich enorm willen inzetten voor het behoud van de Balkumse Toren, zeker na de sloop van de rest van de voormalige Petruskerk. Deze mensen zijn verenigd in een Stichting De Balkumse Toren. Deze stichting had van het bestuur van Parochie Sint Norbertus in Berlicum de tijd gekregen om mooie herbestemmingsplannen te maken met een deadline van 1 juli j.l. Verschillende plannen zijn echter niet goed genoeg bevonden door dit bestuur. Hierbij is bij veel mensen het gevoel ontstaan dat geen enkel plan een kans van slagen zou hebben gehad en dat het parochiebestuur alleen maar de Toren wil slopen om daarna de grond te kunnen verkopen voor veel geld. De Stichting heeft na het verstrijken van de deadline meer tijd gevraagd om de plannen nog beter te kunnen maken en de bijbehorende financiering verder te kunnen regelen maar extra tijd niet gekregen.

Steun deze petitie als ook jij wilt dat Stichting De Balkumse Toren meer tijd en een echte kans verdient om de plannen verder te kunnen ontwikkelen en wie weet zo alsnog het parochiebestuur kan overtuigen.

**uw handtekening**

Deel met uw vrienden: